Actualidad Mercantil

Actualidad Mercantil

OFERTA DE EMPLEO

OFERTA DE EMPLEO

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s:

  • Peón mentemento
  • 3 porteiros paro o control de acceso ás instalacións
  • 2 monitores de ocio e tempo libre

 

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019.
  • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado

 

Dirección de envío:

administracion@circulomercantilvigo.com