Actualidad Mercantil

Actualidad Mercantil

OFERTA DE EMPLEO 2021

OFERTA DE EMPLEO 2021

FomentoEntidadesSinAnimodeLucro

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s:

  • 1 peón/a de mantemento
  • 3 porteiros/as paro o control de acceso ás instalacións
  • 2 limpiadores/as
  • 1 monitores/as de ocio e tempo libre

 

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2020.
  • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado

 

Dirección de envío:

administracion@circulomercantilvigo.com