OFERTA DE EMPLEO 2021

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s: 1 peón/a de mantemento 3 porteiros/as paro o control de acceso ás instalacións 2 limpiadores/as 1 monitores/as de ocio e tempo libre   Requisitos xerais: Empadroado en Vigo antes do 01/01/2020. Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Posuír o perfil para o posto solicitado   Dirección de envío: administracion@circulomercantilvigo.com […]

OFERTA DE EMPLEO

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s: Peón mentemento 3 porteiros paro o control de acceso ás instalacións 2 monitores de ocio e tempo libre   Requisitos xerais: Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Posuír o perfil para o posto solicitado   Dirección de envío: administracion@circulomercantilvigo.com MÁS INFORMACIÓN