OFERTA DE EMPLEO

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s: Peón mentemento 3 porteiros paro o control de acceso ás instalacións 2 monitores de ocio e tempo libre   Requisitos xerais: Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Posuír o perfil para o posto solicitado   Dirección de envío: administracion@circulomercantilvigo.com MÁS INFORMACIÓN